Trang chủ WordPressThủ thuật WordPress Cách tắt thông báo cập nhật WordPress bằng functions

Cách tắt thông báo cập nhật WordPress bằng functions

bởi Thắng ơi!
848 lượt xem

Để giúp cho các quản trị viên không bị rối mắt thì tắt thông báo cập nhật WordPress là một cách hiệu quả. Nhất là với các quản trị viên của clients không có chuyên môn sâu về WordPress của, đôi lúc lỡ tay cập nhật theme hoặc plugin lên phiên bản mới nhất mà nó lại không tương thích, xảy ra lỗi thì lại khổ. Các nhà thiết kế website WordPress hãy đọc bài viết này để tắt cập nhật và tắt chỉnh sửa WordPress nhé.

1. Tắt thông báo cập nhật theme WordPress

Nếu bạn chỉ muốn tắt cập nhật theme mà không tắt đối với WordPress core và plugin thì hãy làm theo cách này.

Bạn truy cập WordPress > Giao diện > Sửa giao diện > chọn file functions.php rồi chèn đoạn code tắt cập nhật theme vào phía dưới cùng.

//Disable automatic theme updates (Tắt tự động cập nhật theme WordPress)
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_false' );
//Disable theme update notifications (Tắt thông báo cập nhật theme WordPress)
add_filter('pre_site_transient_update_themes','remove_core_updates'); 

2. Tắt thông báo cập nhật plugin WordPress

Chúng ta thường sử dụng nhiều plugin nên sẽ có 2 cách để bạn tắt cập nhật plugin WordPress. Một là tắt hết, hai là tắt đối với một plugin duy nhất.

2.1 Tắt cho tất cả plugin

Để tắt cập nhật toàn bộ plugin bạn truy cập vào WordPress > Giao diện > Sửa giao diện > chọn file functions.php rồi chèn code tắt cập nhật tất cả plugin vào phía dưới cùng.

//Disable automatic plugin updates (Tắt tự động cập nhật plugin WordPress)
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_false' );
//Disable plugin update notifications (Tắt thông báo cập nhật plugin WordPress)
add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates');

2.1 Tắt cho một plugin duy nhất

Nếu bạn chỉ muốn thông báo cập nhật một plugin duy nhất thì bạn vào WordPress > Plugin > Sửa plugin > chọn plugin cần tắt cập nhật > chọn file php có tên của plugin (ví dụ: Contact Form 7 thì file wp-contact-form-7.php) > rồi chèn đoạn code này vào.

//Disable individual plugin update notification (Tắt thông báo cập nhật một plugin duy nhất)
add_filter('site_transient_update_plugins', function ($value) { unset($value->response[ plugin_basename(__FILE__) ]);return $value; });

3. Tắt thông báo cập nhật WordPress qua email

Nếu bạn không muốn nhận các email thông báo cập nhật từ WordPress, bạn hãy thêm đoạn code này vào trong file functions.php của giao diện đang sử dụng nhé.

//Disable update emails (Tắt thông báo cập nhật qua email)
add_filter( 'auto_core_update_send_email', '__return_false' );

Bài viết liên quan

Bình luận