Trang chủ WordPressWoocommerce Custom CSS Checkout Woocommerce Thành 2 Column

Custom CSS Checkout Woocommerce Thành 2 Column

bởi Thắng ơi!
1,1K lượt xem

Custom CSS Checkout Woocommerce Thành 2 Column làm cho phần thanh toán đẹp và rút gọn hơn

1. Remove, reorder, rename lại label của các field checkout

Chèn đoạn phía dưới vào file function.php để Remove, Reorder, Rename trong phần Field Checkout

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'custom_checkout_page' );
function custom_checkout_page($fields){
	//remove fields
		unset($fields['billing']['billing_first_name']);
		unset($fields['billing']['billing_address_2']);
		unset($fields['billing']['billing_city']);
		unset($fields['billing']['billing_country']);
		unset($fields['billing']['billing_state']);
		unset($fields['billing']['billing_postcode']);
		unset($fields['billing']['billing_company']);
		//rename label
		$fields['billing']['billing_last_name'] = array(
			'label'    => __('Họ & Tên ', 'woocommerce'),
			'required'=>true
		);
		$fields['billing']['billing_email'] = array(
			'label'    => __('Địa chỉ email ', 'woocommerce'),
			'required'=>true
		);
		$fields['billing']['billing_phone'] = array(
			'label'    => __('Số điện thoại ', 'woocommerce'),
			'required'=>true
		);
		$fields['billing']['billing_address_1'] = array(
			'label'    => __('Địa chỉ ', 'woocommerce'),
			'required'=>true
		);
	// List and Sort again
		$billing_sort = array(
			//"billing_first_name",
			"billing_last_name",
			"billing_email",
			"billing_phone",
			"billing_address_1",
			//"billing_address_2",
			//'billing_city',
			//"billing_country",
			//"billing_state",
			//"billing_postcode",
			//"billing_company",
		);

		$ordered_fields = array();
		foreach ( $billing_sort as $field ) {
			$ordered_fields[ $field ] = $fields["billing"][ $field ];
		}
		return $fields;
}

2. Edit File form-checkout.php để change Style

Mở file form-checkout.php ra và thêm <div class=”order-wrapper”> vào, mục đích để nó bao toàn bộ list sản phẩm và phương thức thanh toán lại nhằm phục vụ cho mục đích style. Code nó như sau:

<div class="order-wrapper">
	<h3 id="order_review_heading"><?php _e( 'Your order', 'woocommerce' ); ?></h3>

	<?php do_action( 'woocommerce_checkout_before_order_review' ); ?>

	<div id="order_review" class="woocommerce-checkout-review-order">
		<?php do_action( 'woocommerce_checkout_order_review' ); ?>
	</div>

	<?php do_action( 'woocommerce_checkout_after_order_review' ); ?>
</div>

3. Thêm title “Phương thức thanh toán vào”

Thay đổi tên Phương thức thanh toán cho phần thanh toán

add_action("woocommerce_review_order_before_payment","add_title_method_payment");
function add_title_method_payment(){
	?>
  <h3 id="payment_heading">Phương Thức Thanh Toán</h3>
  <?php
}

4. Thay đổi Style của Phần thành toán

Thêm phần CSS để phần Style của phần thành toán thân thiện và đẹp hơn.

.woocommerce .checkout #customer_details {
  width: 49% !important;
  float: left !important;
}
.woocommerce .checkout .order-wrapper {
  width: 49% !important;
  float: right !important;
  border: 1px solid #e1e1e1 !important;
}
.woocommerce .checkout #customer_details .col-1, .woocommerce .checkout #customer_details .col-2 {
  width: 100% !important;
  float: none !important;
}
.woocommerce .checkout .woocommerce-billing-fields h3 {
  font-family: "Roboto",sans-serif !important;
  font-size: 36px !important;
  color: #484747 !important;
  font-weight: lighter !important;
	  margin-top: 0 !important;
}
.woocommerce .checkout .form-row-wide {
  clear: both !important;
}
.woocommerce .checkout .form-row {
  padding: 0 !important;
  margin: 0 0 20px !important;
}
.woocommerce .checkout label {
  display: inline-block !important;
  min-width: 180px !important;
  color: #484747 !important;
  font-weight: normal !important;
  margin: 0 !important;
}
.woocommerce .checkout input.input-text {
  width: 100% !important;
  margin: 0 !important;
  max-width: 370px !important;
  height: 38px !important;
  padding: 0 10px !important;
  border: 1px solid #e1e1e1 !important;
  border-radius: 0 !important;
  font-family: "Open Sans", sans-serif !important;
}
.woocommerce .checkout textarea {
   border: 1px solid #e1e1e1 !important;
  border-radius: 0 !important;
  font-family: "Open Sans", sans-serif !important;
  height: 120px !important;
  line-height: inherit !important;
  display: inline-block !important;
  -moz-box-shadow: none !important;
  -webkit-box-shadow: none !important;
  box-shadow: none !important;
  width: 100% !important;
  max-width: 370px !important;
  padding: 10px !important;
}
.woocommerce .checkout #order_review_heading, .woocommerce .checkout #payment_heading {
  background: #f8f8f8 !important;
  font-family: "Open Sans",sans-serif !important;
  font-size: 18px !important;
  display: block !important;
  text-align: left !important;
    padding: 12px 15px !important;
  font-weight: lighter !important;
  border-bottom: 1px solid #e1e1e1 !important;
  margin: 0;
}
.woocommerce table.shop_table {
  border: none !important;
}
.woocommerce .checkout ul.payment_methods {
  text-align: left !important;
  border-bottom: 1px solid #e1e1e1 !important;
  margin: 0 !important;
  list-style: none outside !important;
  padding: 15px 0 !important;
}
.woocommerce .checkout ul.payment_methods li {
  margin: 0 0 15px 0 !important;
  font-weight: normal !important;
  list-style:none !important
}
.woocommerce .checkout ul.payment_methods li input {
  margin: 0 1em 0 0 !important;
}
.woocommerce .checkout label {
  display: inline-block !important;
  min-width: 180px !important;
  color: #484747 !important;
  font-weight: normal !important;
  margin: 0 !important;
}
.woocommerce .checkout div.payment_box {
  width: 95% !important;
  position: relative !important;
  padding: 10px !important;
  margin: 15px 0 0px 15px !important;
  -webkit-border-radius: 2px !important;
  border-radius: 2px !important;
  background-clip: padding-box !important;
  background: #f8f8f8 !important;
}
.woocommerce .checkout div.payment_box:after {
  content: "" !important;
  display: block !important;
  border: 8px solid #f8f8f8 !important;
  border-right-color: transparent !important;
  border-left-color: transparent !important;
  border-top-color: transparent !important;
  position: absolute !important;
  top: -16px !important;
  left: 20px !important;
  margin: 0 !important;
}

#add_payment_method #payment, .woocommerce-cart #payment, .woocommerce-checkout #payment {
  background: none !important;
  padding-left: 15px;
}

#add_payment_method #payment div.payment_box:before, .woocommerce-cart #payment div.payment_box:before, .woocommerce-checkout #payment div.payment_box:before {
  content: none !important;
}
.woocommerce .checkout .form-row.place-order {
  margin: 20px 0 !important;
  text-align: center !important;
}
.woocommerce .checkout .form-row.place-order .button {
  height: 38px !important;
  line-height: 38px !important;
  padding: 0 40px !important;
  margin: 0 auto !important;
  display: table !important;
  float: none !important;
}

Bài viết liên quan

Bình luận