Trang chủ WordPressThủ thuật WordPress Giới hạn số lượng tag trong wordpress Tag Cloud Widget

Giới hạn số lượng tag trong wordpress Tag Cloud Widget

bởi Thắng ơi!
271 lượt xem

Giới hạn số lượng tag trong wordpress Tag Cloud Widget – Đôi lúc muốn hiển thị 1 đến 5 tag trong Widget của WordPress nhưng mặc định sẽ tự động hiển thị tất cả các tag mà bạn đã thêm vào trong bài viết.

Để giới hạn số lượng hiển thị tag theo yêu cầu của bạn, hãy copy đoạn mã phía dưới vào file: functions.php trong thư mục themes mà bạn đang sử dụng

Trong đó chú ý đến biến $args[‘number’]. Biến này có chức năng giới hạn số lượng tag, như code demo là mình giới hạn có 7 tag hiện thị.. Chúc bạn thành công nhé

//Giới hạn số lượng hiển thị tag thangoi.com
add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit_thangoi');

function tag_widget_limit_thangoi($args){

 if(isset($args['taxonomy']) && $args['taxonomy'] == 'post_tag'){
  $args['number'] = 7; //Thay đổi số giới hạn tag
 }
 return $args;
}

Bài viết liên quan

Bình luận