Trang chủ Hướng dẫn Hướng dẫn chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ” trong Woocommerce

Hướng dẫn chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ” trong Woocommerce

bởi Thắng ơi!
338 lượt xem

Hướng dẫn chuyển 0đ thành chữ “Liên hệ” trong woocommerce một cách nhanh nhất. Trong phần cửa hàng của Website sẽ có một số sản phẩm mà bạn không muốn cung cấp giá mà chỉ muốn khách hàng liên hệ khi cần sản phẩm đó.

Để chuyển Giá hiện tại thành chữ Liên hệ, bạn có thể khai báo trong phần giá sản phẩm là: 0.

Hãy copy đoạn mã phía dưới vào file Function.

function thangoi_custom_get_price_html( $price, $product ) {
  if ( ! $product->get_price() ) {
    if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
      $regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( 'qty' => 1, 'price' => $product->get_regular_price() ) );
 
      $price = wc_format_price_range( $regular_price, __( 'Free!', 'woocommerce' ) );
    } else {
      $price = '<span class="amount">' . __( 'Liên hệ', 'woocommerce' ) . '</span>';
    }
  }
  return $price;
}
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'thangoi_custom_get_price_html', 10, 2 );

Sau đó tiến hành lưu file lại. Và F5 trình duyệt để cảm nhận nhé. Chúc thành công.

Bài viết liên quan

Bình luận