Trang chủ WordPressWoocommerce Thay đổi nút Add to cart trong Woocommerce

Thay đổi nút Add to cart trong Woocommerce

bởi Thắng ơi!
1,1K lượt xem

Bạn đang tìm cách thay đổi văn bản nút ” Thêm vào giỏ hàng ” mặc định trong WooCommerce? Đoạn mã này sẽ cho phép bạn thay đổi văn bản thành ” Mua ngay “, ” Thêm vào giỏ “, ” Đặt ngay ” hoặc bất kỳ văn bản tùy chỉnh nào bạn thích.

Các bước thay đổi nút Add to cart trong Woocommerce

  1. Mở tệp chủ đề functions.php. Lưu ý chỉnh sửa file trong child-themes để khỏi bị mất code khi nâng cấp phiên bản mới
  2. Thêm mã sau vào cuối tệp function.php
  3. Lưu các thay đổi và kiểm tra trang web của bạn. 
// To change add to cart text on single product page
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_single_add_to_cart_text' ); 
function woocommerce_custom_single_add_to_cart_text() {
    return __( 'Buy Now', 'woocommerce' ); 
}
// To change add to cart text on product archives(Collection) page
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_product_add_to_cart_text' );  
function woocommerce_custom_product_add_to_cart_text() {
    return __( 'Buy Now', 'woocommerce' );
}

Chỉ cần thay đổi “Buy Now” thành tên mà bạn mong muốn. Chúc thành công!

Bài viết liên quan

2 bình luận

hoanggiayenviet Tháng Tư 9, 2023 - 7:27 chiều

đã làm được, cảm ơn ad

Trả lời
Thắng ơi! Tháng Tư 10, 2023 - 7:58 sáng

Ok bạn. Làm được là tốt rồi.

Trả lời

Bình luận