Trang chủ WordPressThủ thuật WordPress Hiển thị giá cao nhất trong sản phẩm của giá biến thể Woocommerce

Hiển thị giá cao nhất trong sản phẩm của giá biến thể Woocommerce

bởi Thắng ơi!
812 lượt xem

Hiển thị giá cao nhất trong sản phẩm của giá biến thể Woocommerce – với sản phẩm có nhiều giá lựa chọn, bắt buộc bạn phải liệt kê nhiều giá để khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, khi hiển thị bên ngoài trang sản phẩm sẽ làm cho khách hàng rối mắt và phân vân không biết chọn sản phẩm nào. Để hạn chế điều đó, bạn nên chỉ hiển thị một giá (thấp nhất hoặc cao nhất) trong trang sản phẩm.

Hiển thị 2 giá của sản phẩm khi chưa sử dụng đoạn mã function

Hãy copy đoạn mã dưới vào file function.php để thấy sự thay đổi.

/* Hiển thị giá cao nhất trong sản phẩm với nhiều giá biển thể */
add_filter('woocommerce_variable_price_html', 'thangoi_custom_price_high', 10, 2);
function thangoi_custom_price_high( $price, $product ) {
  $default_attributes = $product->get_variation_default_attributes();
  foreach($product->get_available_variations() as $variation) {
    $is_default=true;
    foreach($default_attributes as $attribute_key => $attribute_value) {
      if($variation['attributes']['attribute_' . $attribute_key] != $attribute_value){
        $is_default=false;
        break;
      }
    }
    if($is_default){
      return $variation['price_html'];
    }
  }
}
Hiển thị giá cao nhất của sản phẩm khi đã thêm đoạn mã vào function

Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan

Bình luận